نمایش فایل*ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)*

دانلود,پروژه برق,پروژه کارشناسی ارشد برق,پروژه ترجمه شده برای رشته برق,دانلود پروژه ترجمه شده برق,کنترل هموار سازگار،, باتری خانه ذخیره انرژی (BESS)،, تولید توان خورشیدی,، حالت شارژ(SOC) ،, تولید توان بادی|rsi41000515
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ترجمه مقاله کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) را مشاهده می نمایید.

کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) + نسخه انگلیسی

Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations

چکیده _ از باتری خانه ذخیره کننده انرژی (BESS) برای مقاصد فعلی هموار کردن (منظور از بین بردن نوسانات) نوسانات تولید انرژی بادی و خورشیدی استفاده می شود. این سیستم‌های قدرت هیبرید مبنی بر BESS، به یک استراتژی کنترل مناسبی که بتواند به‌صورت موثری سطوح توان خروجی و حالت شارژ (SOC) باتری را تنظیم کند، نیازمندند. این مقاله، نتایج بررسی شبیه سازی سیستم قدرت هیبرید بادی/ فوتوولتائیک (PV)/BESS را که به منظور بهبود عملیات هموار کردن شکل موج توان تولیدی خروجی، و موثر بودن کنترل SOC باتری انجام شده است، ارائه می دهد. یک روش کنترل هموار برای کاهش نوسانات توان خروجی هیبریدی بادی/PV و نیز تنظیم SOC باتری تحت شرایطی خاص، در اینجا ارائه شده است. یک روش جدید تخصیص توان لحظه ای مبنی بر BESS نیز پیشنهاد شده است. فواید این روش‌ها نیز با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK بررسی شده است.

اصطلاحات مربوط__ کنترل هموار سازگار، باتری خانه ذخیره انرژی (BESS)، تولید توان خورشیدی، حالت شارژ(SOC) ، تولید توان بادی.

فهرست اصطلاحات

WPGS : سیستم تولید WP

PVGS : سیستم تولید توان PV

Vbat: ولتاژ ترمینال سیستم ذخیره انرژی باتری (V)

Ibat : جریان سیستم ذخیره انرژی باتری

Vocv : ولتاژ مدار باز باتری (V)

Rbatint : مقاومت داخلی سیستم ذخیره انرژی باتری

Rch : مقاومت داخلی شارژ

Rdis : مقاومت داخلی دشارژ

SOC : حالت شارژ (%)

SOCini : مقدار اولیه SOC (%)

η: بازده (راندمان) شارژ/دشارژ

chη : بازده شارژ (%)

disη : بازده دشارژ (%)

Qbat : ظرفیت سیستم ذخیره انرژی باتری (KWh)

استراتژی کنترل هموار مبنی بر SOC :

ui : وضعیت استارت-استاپ واحد i

SOCi : SOC واحد i (%)

SODi : حالت دشارژ واحد i (%)

L : تعداد کل PCS

M : تعداد کل تجاوز از ماکزیمم (بیشینه) محدودیت‌های حد توان مجاز

T : دوره تناوب تحقیق شده

n : تعداد نمونه‌ها

Δt : سیکل کنترل (ثانیه)

: بیشینه توان تخلیه (دشارژ) واحد j (KW)

: بیشینه توان شارژ واحد j (KW)

δWPPV: مقدار حد سرعت نوسان توان تعیین شده (%/min)

Ai : ضریب توان اصلاح شده برای واحد i

SOCref : مقدار مرجع SOC (%)

: بیشینه SOC مجاز واحد i (%)

: کمینه SOC مجاز واحد i (%)

fLT : بلوک جدول سنجش یک-بعدی که در آن ورودی، SOCi باتری بوده و خروجی، Ai می باشد.

fWPPV : تابعی برای محاسبه سرعت اصلی نوسان توان بادی و خورشیدی

fhybrid : تابعی برای محاسبه سرعت نوسان توان هیبریدی بادی/PV/ BESS

rT(WPPV): سرعت اصلی نوسان توان تولیدی بادی و PV، حین دوره تناوب تحقیق شده (%/min)

RT(hybrid): سرعت نوسان توان هیبریدی بادی/PV/BESS حین دوره تناوب تحقیق شده (%/min)

Pmax(WPPV) : بیشینه مقدار توان (KW)

Pmin(WPPV) : کمینه مقدار توان

Prated(WPPV) : توان نامی کل تولید بادی و PV (KW)

uWPk : وضعیت استارت-استاپ WPGS k

uPVk: وضعیت استارت-استاپ PVGS k

PratedWP_k: توان نامی WPGS k (KW)

PratedPV_k: توان نامی PVGS k (KW)

PiniBESS: توان اولیه BESS (KW)

PWPPV: توان کل تولید WP و PV (KW)

TWPPV: ثابت زمانی برای کنترل هموار (ثانیه)

s : متغیر مختلط

rWPPV(t) : سرعت اصلی نوسان توان کل تولید PV و WP در زمان t (%/min)

KriseWPPV: مقدار حد زمان سعود (برخاست)

KdropWPPV : مقدار حد سرعت افت (kW/sec)

PDRLWPPV: توان خروجی محدود کننده سرعت دینامیک (DRL) (KW)

PCS : سیستم‌های مبدل توان

Pi : توان هدف PCS i (KW)

PBESS : توان هدف BESS (KW)

PsmoothWPPV: توان هدف هموار (KW)

δWPPV : مقدار حد سرعت نوسان توان تعیین شده


مطالب دیگر:
📚ترجمه مقاله isi مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ لیانگ چائو ژو، شیمی وانگ، شیائولینگ لای📚ترجمه مقاله isi بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردیابی:بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت دانه کاکائوک📚ترجمه مقاله isi احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید📚ترجمه مقاله isi مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی سلامت📚ترجمه مقاله isi تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها📚ترجمه مقاله isi داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری📚ترجمه مقاله isi تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی📚ترجمه مقاله isi بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با دیواره ضخیم با استفاده از مفهوم الاستوپلاستیک حرارتی📚ترجمه مقاله isi مدل ساختار مایع تعاملی برای نانو لوله های کربنی با در نظرگرفتن اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار📚ترجمه مقاله isi مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL📚ترجمه مقاله isi خزش غیر خطی و تحلیل کمانش کم عمق: پوسته کروی ناقص📚ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای📚نقش پذیرش دورکاری توسط کارکنان بر بهره وری سازمانی📚ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل سود شركت ها در حوزه تنگه تایوان با استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان📚ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعات مدیریت📚ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP📚ترجمه مقاله بررسی تجربی شش سطح برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی📚ترجمه مقاله مزیت رقابتی یا کالا؟ تحلیل متناقض ارزش ERP📚ترجمه مقاله استراتژی شرکت، فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به مشتری📚ترجمه مقاله سیستم های برنامه ریزی منبع سرمایه ای📚ترجمه مقاله عملکرد و قابلیت سنجی مدیریت دانش در موسسات📚ترجمه مقاله تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند📚ترجمه مقاله شیوه های مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی📚ترجمه مقاله اثر فرهنگ بر اجرای سیستم برنامه­ ریزی سرمایه ­ای📚ترجمه مقاله isi توزیع فتیون و آلبومین گاوی در پلاسما، مایعات آلانتونیک و آمنیوتیک در طول رشد